Lenovo ThinkEdge SE350

เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบมาพิเศษ ขนาดเพียงครึ่งความกว้างและสั้นกว่าเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิม เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด สามารถติดตั้งบนผนัง วางบนชั้นวาง หรือใส่ในแร็ค ดูรายละเอียดสินค้า

ThinkSystem SE350 มอบประสิทธิภาพการประมวลผล เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ และเครือข่ายที่ใกล้ชิดกับแหล่งกำเนิดข้อมูลมากขึ้น ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำผลลัพธ์ไปใช้งานเกิดขึ้นได้รวดเร็ว

เหมาะสำหรับ:

 • Edge Computing (IoT, AI, Machine Learning)
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยวิดีโอ
 • การจัดการสินค้าคงคลัง
 • ระบบควบคุมอาคาร
 • โทรคมนาคม
 • ภาคอุตสาหกรรม
 • การกระจายสินค้า

คุณสมบัติเด่น:

 • ขนาดกะทัด ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
 • ประสิทธิภาพสูง รองรับการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็ว
 • เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล รองรับการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
 • เครือข่ายที่ใกล้ชิดกับแหล่งกำเนิดข้อมูล
 • รองรับการใช้งาน Edge Computing ที่หลากหลาย

Other Story