ความหมายของ Internet of Things

Internet of Things = loT หรือ “สรรพสิ่งสื่อสารผ่านอินเตอร์เนต” หมายถึง การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือ ข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงาน อุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น หากวันนั้นมาถึงอย่างเต็มรูปแบบ จะเป็นทั้งประโยชน์อย่างมหาศาล และความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัย ของอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ดีพอ จะทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามากระทำการที่ไม่พึงประสงค์ต่ออุปกรณ์ข้อมูลสารสนเทศหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลได้ ดังนั้น การพัฒนาไปสู่ Internet of Things จึงมีความจำเป็น ต้องพัฒนามาตรการและเทคนิคในการรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย (Cr:XMthomasidea.com)

ติดตามข่าวสารIoTเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Iot.Asean

Making the Internet of Things Real

Making the Internet of Things Real (Cr:YouTube/Dell)

The internet of Things allows us, to measure understand and manage that physical environment like never before. Form organizations this translates to more efficient operations and resource management.improved service delivery and unique personalized customer experiences. For example now smart buildings can feed money and become more sustainable through monitoring energies in near real-time. Then selectively applying resources to heat cool and late rooms and run elevators based on actual occupancy. Manufacturers can become more efficient by enabling equipment to proactively call for maintenance people or a failure occurs. Commercial vehicles can now track driver behavior and enable more efficient routing by responding to traffic and weather events. Along with the rich potential of the Internet of Things comes a host of questions.

internet_of_thing_ssanetwork
internet_of_thing_ssanetwork

What projects are realistic for my organization. How to analyze manage in-store all the data what about security it’s all enough to cause the most forward-thinking organizations to hesitate. With Dell you can confidently move forward our pragmatic approach helps you start small with proof of concept projects that use the devices and data you already have. Dell can help you get past the height to identify realistic use cases with concrete ROI analysis analytics driven action. Provides the real value of the Internet of Things and Delta analytics data management and infrastruture solutions provide the power to ensure your Internet of Things solution. Delivers deep insights where and when you need them at the edge in the cloud or the data center. At Dell we put security first with award-winning security tools and expertise and a holistic approach. dell helps ensure your infrastructureand data remains safe secure and private we offer one of the industry’s largest portfolios of key Internet of Things technologies. Including analytics and data management security software and hardware edge gateways and comprehensive digital consulting services. this portfolio combined with a rich partner ecosystem allows us to provide the Internet of Things solution that is right for your. Dell reduces the complexity and risk of developing an Internet of Things implementation and enables you to turn the promise of the Internet of Things into reality today. (Cr:Dell.com)

สอบถามรายละเอียด

    ชื่อของคุณ (required)

    เบอร์โทรศัพท์ (required)

    อีเมล์ของคุณ (required)

    หัวข้อ

    ข้อความของคุณ