หน้าแรก แท็ก แท็บเล็ต/โน้ตบุ๊ก สมบุกสมบันตระกูลสายพันธุ์อึด สมรรถนะทนทานเป็นพิเศษ

แท็ก: แท็บเล็ต/โน้ตบุ๊ก สมบุกสมบันตระกูลสายพันธุ์อึด สมรรถนะทนทานเป็นพิเศษ

Innovation

HOT NEWS

แสนสุข สมาร์ทซิตี้ (Smart city) ต้นแบบเมืองอัจฉริยะที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดของไทย

แสนสุข สมาร์ทซิตี้ (Smart city) ต้นแบบเมืองอัจฉริยะที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดของไทย สมาร์ทซิตี้ (Smart city) หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาสมาร์ทซิตี้มีการพัฒนาในหลายภาคส่วนรวมถึง หน่วยงานราชการ การจราจรและขนส่ง...