E100-12T Series

E100-12T Series เป็นอุปกรณ์ Edge Gateway ขนาดเล็กกะทัดรัดและประหยัดพลังงานจาก Supermicro ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Internet of Things (IoT) และรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านั้นในที่ห่างไกล

ซีรีส์ E100-12T มีให้เลือก 4 รุ่น:

: มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ Intel Celeron 6305E และหน่วยความจำ 2 GB

: มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ Intel Core i3-1115GRE และหน่วยความจำ 4 GB

: มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ Intel Core i7-1185GRE และหน่วยความจำ 8 GB

: มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ Intel Core i5-1145GRE และหน่วยความจำ 16 GB

คุณสมบัติทั่วไปของซีรีส์ E100-12T ได้แก่:

  • การระบายความร้อนแบบพาสซีฟ: ไม่มีการพัดลมหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เคลื่อนไหว เพื่อลดเสียงรบกวน เพิ่มความปลอดภัย และปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
  • การออกแบบที่ทนทาน: ได้รับการออกแบบมาให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เช่น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำ ความชื้นสูง และการสั่นสะเทือน
  • ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: มีคุณสมบัติความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น เช่น การเข้ารหัสข้อมูล และการป้องกันมัลแวร์

ซีรีส์ E100-12T สามารถใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิต การดูแลสุขภาพ และคมนาคมขนส่ง ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่:

  • การผลิต: สามารถใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของเครื่องจักร ระบุปัญหาด้านความปลอดภัย และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  • การดูแลสุขภาพ: สามารถใช้เพื่อติดตามผู้ป่วย ระบุแนวโน้มโรค และปรับปรุงคุณภาพของการดูแลสุขภาพ
  • คมนาคมขนส่ง: สามารถใช้เพื่อติดตามยานพาหนะ ระบุปัญหาด้านความปลอดภัย และปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่ง

Other Story