IoT Edge Gateways

หน้าแรก Internet of Things IoT Edge Gateways
IoT Edge Gateways

Innovation

HOT NEWS

ความหมายของ เกตเวย์ Gateway

ความหมายของ เกตเวย์ Gateway เกตเวย์ Gateway เป็นจุดต่อเชื่อมของเครือข่ายทำหน้าที่เป็นทางเข้าสู่ระบบเครือข่ายต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต ในความหมายของ router ระบบเครือข่ายประกอบด้วย node ของ เกตเวย์ gateway...