IoT Edge Gateways

หน้าแรก Internet of Things IoT Edge Gateways
IoT Edge Gateways

Innovation

HOT NEWS

10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเภทของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเภทของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware) เป็นส่วนประกอบทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ที่จะรันในฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์จะแตกต่างจากซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (computer software) หรือข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบได้บ่อยๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ และจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์...