หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ SSA Network

SSA Network

SSA Network
94 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

Innovation

HOT NEWS

คำจำกัดความ Internet of Things (IoT)

คำจำกัดความ Internet of Things (IoT) Internet of Things = loT หรือ "สรรพสิ่งสื่อสารผ่านอินเตอร์เนต" หมายถึง การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต...