หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ SSA Network

SSA Network

SSA Network
88 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

Innovation

HOT NEWS

ภาพบรรยากาศในงานแถลงข่าวความร่วมมือและเปิดศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ “IOT City Innovation Center”

ภาพบรรยากาศในงานแถลงข่าวความร่วมมือและเปิดศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ “IOT City Innovation Center” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย...