รับต่อประกันเครื่อง

SSA Network มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำบริษัท
จะทำให้ท่านง่ายต่อการติดตามประสานงาน ท่านจะได้รับบริการอย่างรวดเร็ว และ ตรงประเด็น เพราะเจ้าหน้าที่จะทราบประวัติอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ทันที โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดใหม่
บริการ Update โปรแกรม
1.การ Update Version Program
โปรแกรมจำเป็นต้องมีการ Upgrade Version เพื่อให้โปรแกรมมีความทันสมัยถูกต้องตามหลัก ฉะนั้น M.A. ที่ได้ต่อสัญญาทุกปี จะรวมค่าบริการส่วนนี้ด้วย ทุกครั้งที่โปรแกรมมีการพัฒนา ท่านจะได้รับสิทธิในการUpgrade Update โปรแกรม จาก SSA Network ซึ่งตรงนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดและความรวดเร็วของลูกค้า
ให้บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์และบริการ Remote ดูแลแก้ไขปัญหา
1. บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์
2. บริการตอบคำถามทาง Internet , Remote Access
3. บริการOnline ผ่านระบบ Modem
ในการบริการต้องอาศัย ความรวดเร็ว ปัจจุบัน SSA Network มีบริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว คือกรณีติดปัญหาการใช้งานสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม หรือกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ได้ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการ Remote เ้ข้าไปแก้ไขปัญหาให้ทันที
บริการติดตั้งและทดสอบโปรแกรม
1. การย้ายระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
2. การติดตั้งระบบงานใหม่
MA หรือ Maintenance Agreement หรือ Maintenance Approved

MA จะมีอยู่สองแบบหลักๆคือ
1.Preventive Maintenance (PM.)
2.Corrective Maintenance (CM.)

1. การบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance)

การบำรุงรักษาแบบป้องกัน เป็นการบำรุงรักษา ที่จะทำเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ หรือเมื่อถึงเกณฑ์กำหนด เช่น เมื่อ ครบจำนวนครั้งของ การทำงาน เป็นต้น โดยมี จุดประสงค์เพื่อลดโอกาสขัดข้อง หรือการลดลงของ สมรรถนะการทำงาน การบำรุงรักษาแบบป้องกันนี้โดยทั่วไปมักจะดำเนินการตามระยะเวลาที่แน่นอนตายตัวอันหนึ่ง โดยมากมักจะเป็นตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งมักจะพบว่าเป็นการบำรุงรักษาที่เกิดจากความจำเป็นสำหรับอุปกรณ์บางส่วน(มักจะเป็นส่วนใหญ่) ในขณะที่อุปกรณ์บางส่วนจะได้รับการบำรุงรักษา ที่ไม่เพียงพอในทางปฏิบัติระยะเวลาในการบำรุงรักษาแบบป้องกันของอุปกรณ์แต่ละตัวนั้น จะขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานสภาพแวดล้อมตลอดจนอายุของอุปกรณ์นั้นๆ

2. การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance)

การบำรุงรักษาแบบแก้ไข เป็นการบำรุงรักษาที่จะดำเนินการเมื่ออุปกรณ์ ใดอุปกรณ์หนึ่งเกิดขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย ซึ่งถ้าการขัดข้องหรือชำรุดเสียหายนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ หรือต่อขบวนการผลิต มากนัก การแก้ไขก็มักจะดำเนินการในภายหลัง โดยจะมีการเตรียมการต่าง ๆ ทางด้านกำลังคน วัสดุ และเครื่องมือไว้พร้อมกับการวางแผนเพื่อนำอุปกรณ์นั้นออกมาเพื่อแก้ไขใน จังหวะโอกาสที่เหมาะสม แต่การขัดข้องหรือ ชำรุดเสียหายนั้นมีผลกระทบที่รุนแรงต่อการทำงานของอุปกรณ์นั้น หรือต่อกระบวนการผลิตแล้วการแก้ไขจะต้อง ดำเนินการในทันที ซึ่งมักจะต้องใช้ กำลังคนและเวลาตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากกว่าการแก้ไขที่สามารถวางแผนได้

สอบถามรายละเอียด การต่อประกันเครื่อง

[contact-form-7 id=”583″ title=”Contact form 1″]

Other Story