วิสัยทัศน์ของ IoT ภายในปี 2020

(The Vision of IoT By the year 2020)

50 พันล้านชิ้นของอุปกรณ์อิเลกทรอนิค์ต่างๆในโลกนี้จะมีการจะเชื่อมต่อกัน..
แล้วใครจะช่วยควบคุมดูแลระบบต่างๆ..ในโลกใหม่นี้ให้มีประสิทธิภาพ ?

Cr : YouTube /The Vision of IoT – Intel

สมาร์ทโฮม (Smart Home)
ความเป็นอยู่จะสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น

smart-home-ssanetwork
smart-home-ssanetwork

-Wireless Audio Stream คือสตรีมเสียงแบบไร้สาย
-Sound Balanced  คือความสมดุลของเสียง
-5G
-Devices Synced คือการเชื่อมต่อของอุปกรณ์
-Tablet Scheduling Updated คือปรับปรุงตารางเวลาแท็บเลต
-Streaming 4k Video to TV คือสตรีมมิ่งวิดีโอ 4k ไปยังทีวี
-Wireless Charging Surface คือการชาร์จแบบไร้สาย
-Charging Cell Phone   คือการชาร์จโทรศัพท์มือถือ

-Intelligent Thermostat Control คือการควบคุมอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ
-Detecting Outside Weather คือการตรวจจับสภาพอากาศภายนอก
-Adjusting for Naptime คือการปรับสำหรับNaptime
-Sensors Monitoring.. คือเซนเซอร์ควบคุมอัตราต่างๆเช่น
-Heart Rate..              อัตราการเต้นของหัวใจ
-Breathing..                อัตราการหายใจ
-Temperature..           อุณหภูมิ
-Sleeping Position..     การนอนหลับ
-Building Throttling Down Power คือการลดการใช้พลังงาน
-Monitoring Water Requirements การตรวจสอบความต้องการของน้ำ

การขนส่งแบบสมาร์ท (Smart Transportation)
การขนส่งแบบปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

smarttransportation-ssanetwork
smarttransportation-ssanetwork

-Facial Recognition  คือการรับรู้การจำใบหน้า
-Monitoring Air Temperature คือการตรวจสอบอุณหภูมิในอากาศ
-Driver Preferences Loaded คือสิทธิพิเศษค่าน้ำหนักของผู้ขับขี่
-Camera Reading License Plate Updating Building Security   

คือกล้องสำหรับอ่านป้ายทะเบียนรถเพื่อรักษาความปลอดภัยในอาคาร
-Tag Recognized-Opening Gate คือแถบการรับรู้การจำการเปิดประตู
-5G Network Connected คือเครือข่ายการเชื่อมต่อ 5G
-Fashion Store              คือร้านค้าแฟชั่น
-Promotion generated   คือการสนับสนุนการผลิต
-Vehicle Detected         คือการตรวจสอบยานยนต์

เมืองสมาร์ท (Smart City)                   

เพิ่มประสิทธิภาพ, เป็นเมืองที่ยั่งยืนมากขึ้น

smartcity-ssanetwork
smartcity-ssanetwork

-Rain Detected: Drone Gathering Data คือการตรวจวัดน้ำฝน: โดยใช้โดรนรวบรวมข้อมูล
-Weather: Rain  สภาพอากาศ: ฝนตก
-City Sprinkler Updated คือสปริงเกอร์ของเมืองล่าสุด
-More Electricity Required: คือความจำเป็นต้องใช้ของไฟฟ้ามากขึ้น
-Streetlights Powering Up Early คือกำลังไฟถนนที่เพิ่มขึ้นในตอนแรก
-Sensors Monitoring: Gas and Water   คือเซนเซอร์การตรวจจับ แก๊สและน้ำ
-Traffic Re-Routed คือการส่งกลับของการจราจร

-Traffic Light Timings Adjusted  คือการปรับเวลาการทำงานของไฟจราจร
-Speed Limits Lowered  คือขีดจำกัด ความเร็วลดลง

ข้อมูลของท่านมีเรื่องราวที่ต้องบอกเล่า…ต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here