หน้าแรก แท็ก SSA Network (Thailand) ร่วมออกงาน Bangkok Dell EMC Forum 20/09/17 : Realize Your Digital Future

แท็ก: SSA Network (Thailand) ร่วมออกงาน Bangkok Dell EMC Forum 20/09/17 : Realize Your Digital Future

Innovation

HOT NEWS

วิสัยทัศน์ของ IoT ภายในปี 2020

วิสัยทัศน์ของ IoT ภายในปี 2020 (The Vision of IoT By the year 2020) 50 พันล้านชิ้นของอุปกรณ์อิเลกทรอนิค์ต่างๆในโลกนี้จะมีการจะเชื่อมต่อกัน.. แล้วใครจะช่วยควบคุมดูแลระบบต่างๆ..ในโลกใหม่นี้ให้มีประสิทธิภาพ ? https://www.youtube.com/watch?v=rnDey89wp_M Cr...