หน้าแรก แท็ก เทคโนโลยีสำรวจและขุดเจาะน้ำมันขั้นสูง

แท็ก: เทคโนโลยีสำรวจและขุดเจาะน้ำมันขั้นสูง

Innovation

HOT NEWS

Dell IoT นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Dell IoT นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เบื้องหลังความสำเร็จระดับโลกของการดำเนินงานธุรกิจหลากหลายรูปแบบ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับโลกของธุรกิจ Dell IoT จุดเริ่มต้นของคำว่า "Smart" ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนดำเนินงานธุรกิจรูปแบบใหม่ ภายใต้รูปแบบนวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ IoT(Internet of Things) สามารถเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นได้จริงอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย โดยส่งผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลมายังอุปกรณ์...