Start small. Build fast.Connect what matters.Dell OEM ผสาน IoT เพื่อขับเคลื่อน StartUp และทุกธุรกิจ-ssanetwork-1
Start small. Build fast.Connect what matters.Dell OEM ผสาน IoT เพื่อขับเคลื่อน StartUp และทุกธุรกิจ-ssanetwork-1

Start small. Build fast.Connect what matters.Dell OEM ผสาน IoT เพื่อขับเคลื่อน Startup และทุกธุรกิจ

เทคโนโลยีไอที การรับส่งข้อมูล อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์พกพา อุปกรณ์สวมใส่ คลาวด์คอมพิวติ้งและเซ็นเซอร์ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงสามารถส่งข้อมูลต่างๆ ให้แก่เรา โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งหรือ IoT (Internet of Things)

คือคำจำกัดความของปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันภายใต้แนวคิดของ IoT อุปกรณ์รุ่นใหม่ที่อยู่รอบตัวเราจะได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์รูปแบบต่างๆ ซึ่งคอยเก็บข้อมูลที่อยู่รอบตัว และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังระบบเก็บข้อมูลอัจฉริยะ อันประกอบด้วยแอพพลิเคชั่นและฮาร์ดแวร์สำหรับการรวบรวมข้อมูล เพื่อส่งต่อไปยังระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องหลัง ที่อาจติดตั้งอยู่ภายในดาต้าเซ็นเตอร์หรือบริการบนระบบคลาวด์ของผู้ให้บริการ ซึ่งหากได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ IoT ก็สามารถสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจได้อย่างไม่คาดคิด

Start small. Build fast.Connect what matters.Dell OEM ผสาน IoT เพื่อขับเคลื่อน StartUp และทุกธุรกิจ-ssanetwork
Start small. Build fast.Connect what matters.Dell OEM ผสาน IoT เพื่อขับเคลื่อน StartUp และทุกธุรกิจ-ssanetwork

สร้างศูนย์กลางการเชื่อมต่อผ่าน Dell IoT Gateway

เพื่อให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์ IoT ต่างๆ เกิดขึ้นและใช้งานได้จริง เดลล์ยังได้พัฒนา Dell IoT Gateway อันเป็นโซลูชั่นสำหรับนักพัฒนาที่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น IoT ที่รองรับการใช้ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย โซลูชั่น Dell IoT Gateway ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ สำหรับอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่น IoT เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ที่ฝังตัวอยู่ภายในอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนที่จะถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์ในลำดับต่อไป

What is the Internet of Things (IoT) and How is Dell Involved? (Cr:YouTube/Dell)

Dell IoT Gateway ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่พร้อมสำหรับอนาคต และสามารถปรับขยายตามการเติบโตของธุรกิจได้ เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมระบบเปิด ที่ล้ำสมัยและให้ความยืดหยุ่น บนมาตรฐานอุตสาหกรรม ยิ่งกว่านั้นยังสามารถปรับขยายและเติบโตไปพร้อมๆกับสภาพแวดล้อมด้าน IoT ขององค์กร องค์กรธุรกิจในประเทศไทยสามารถนำ IoT มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตนเองได้เช่นกัน ที่ผ่านมาเดลล์ โออีเอ็ม ได้เข้าไปมีส่วนช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างระบบออโตเมชั่นสำหรับอาคาร เพื่อให้เป็นอาคารอัจฉริยะ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่งมวลชน บริการสุขภาพ ท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหาร อุตสากรรมการผลิต

Dell-oem-iot-ssanetwork_Page_3
Dell-oem-iot-ssanetwork_Page_3

พร้อมจัดหาทุกองค์ประกอบของ IoT

เดลล์ในฐานะผู้ให้บริการระบบไอทีโซลูชั่นส์แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกขนาด
ในทุกอุตสาหกรรม เดลล์ โออีเอ็ม จึงมีภาระกิจในการจัดหาองค์ประกอบทุกๆ ส่วนสำหรับการสรรสร้างโซลูชั่น IoT ตามแต่ความประสงค์ของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน เซ็นเซอร์ รูปแบบต่างๆ อุปกรณ์เก็บข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ช่องทางและระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการรับส่งข้อมูล ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ดาต้าเซ็นเตอร์ หลังบ้าน รวมถึงอุปกรณ์ Dell IoT Gateway โดยเดลล์ โออีเอ็ม สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าองค์กรทุกระดับ

นอกจากนี้ เดลล์ โออีเอ็ม ยังประกอบด้วยวิศกรและบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่สามารถพัฒนาโครงการ IoT เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธรุกิจได้อย่างแท้จริง เดลล์ โออีเอ็ม พร้อมให้คำปรึกษาและนำประสบการณ์ที่เคยพัฒนาโครงการ IoT ให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก มาสร้างโซลูชั่น IoT ที่เหมาะสมและลงตัวกับธุรกิจที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย

ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี เดลล์ โออีเอ็ม มีส่วนช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้วยโซลูชั่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ ให้องค์กรธุรกิจทั่วโลกมากกว่า 4,000 แห่งใน 40 กลุ่ม อุตสาหกรรมทั่วโลก และเมื่อ IoT ก้าวมามีบทบาททางธุรกิจมากขึ้น เดลล์ โออีเอ็ม ก็พร้อมขับเคลื่อนทุกธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยโซลูชั่น IoT ภายใต้การจัดหาของ เดลล์ โออีเอ็ม ด้วยเช่นเดียวกัน

dell-oem-ssanetwork3-1
dell-oem-ssanetwork3-1

เดลล์ โออีเอ็ม คืออีกหนึ่งหน่วยงานธุรกิจของเดลล์ โดยรูปแบบการทำธุรกิจโออีเอ็มของเดลล์นั้นเกิดจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เราลงทุนทางเทคโนโลยีและสร้างความแข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นไปที่โซลูชั่นโมบิลิตี้ การรักษาความปลอดภัย และแน่นอนดิจิตอลอีโคโนมี ด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจรจากเรา จะช่วยให้ลูกค้าสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจได้อย่างแท้จริง (Cr:Dell.com/OEM)

หากต้องการทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการ IoT
สามารถติดตามได้ที่ www.facebook.com/IOT.ASEAN

iot-gateway-ssanetwork
iot-gateway-ssanetwork

รายละเอียด Dell Wyse 3030 thin client IoT Gateway

1-dell-wyse-3030-thin-client-iot-gateway-ssanetwork
1-dell-wyse-3030-thin-client-iot-gateway-ssanetwork

 

 

 

 

รายละเอียด >> Dell Edge Gateway 5000 Series

2-dell-edge-gateway-5000-ssanetwork
2-dell-edge-gateway-5000-ssanetwork

 

รายละเอียด >> Dell Edge Gateway 5100 Series

3-dell-edge-gateway-5000-ssanetwork
3-dell-edge-gateway-5000-ssanetwork

รายละเอียด >> Dell Embedded Box PC 3000

4-dell-embeded-box-pc-3000-ssanetwork
4-dell-embeded-box-pc-3000-ssanetwork

รายละเอียด >> Dell Embedded Box PC 5000

5-dell-embeded-box-pc-5000-ssanetwork
5-dell-embeded-box-pc-5000-ssanetwork

Spec Sheet Download >>  dell-iot-gateway-and-embedded-pc-ssanetwork

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อของคุณ (required)

เบอร์โทรศัพท์ (required)

อีเมล์ของคุณ (required)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here