Litmus

Litmus เชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวควบคุม และเซ็นเซอร์โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรม โดยจะรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้นทาง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นข้อมูลที่สำคัญและทันท่วงที ซึ่งจำเป็นต่อการมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อการหยุดทำงานที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงทางธุรกิจ

Category: Tag:

Description

Litmus

                  แพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับข้อมูลอุตสาหกรรม การรวบรวมข้อมูลและการปรับมาตรฐานข้อมูล การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ มีเทมเพลตทั่วไปเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็ว สามารถส่งออกข้อมูลที่ผ่านการปรับแต่งไปยังระบบแอปพลิเคชันต่างๆ สามารถรับข้อมูลกลับเข้ามาเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานภายในองค์กร เป็นจุดศูนย์กลางของข้อมูลขององค์กรทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายผลกำไร และยั่งยืน

คุณสมบัติ

 • รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลายผู้ผลิต เช่น Siemens, Allen Bradley, Hitachi, Emerson, Mitsubishi, Modbus และอีกมากมาย
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยการสร้างกระบวนการทำงานไว้ล่วงหน้า ใช้งานอย่างง่ายด้วยการลากและวาง สามารถกำหนดค่า KPI เช่น OEE เวลาทำงานและเวลาหยุดทำงาน ทำได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
 • การรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆและปรับมาตรฐานข้อมูล เพื่อลดความซ้ำซ้อน และทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
 • สามารถนำข้อมูลที่ประมวลผลไปทำงานในสาธารณะมากกว่า 50 รายการเช่น Elasticsearch, Kx, MongoDB, PostgreSQL, Python, MySQL, Minio และอื่นๆ สามารถเพิ่มแอปพลิเคชันเองได้
 • สามารถเชื่อมต่อกับทุกสิ่งได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นระบบคลาวด์ เครื่องมือ BI หรือแอปพลิเคชันภายในองค์กร เช่น AWS, Microsoft Azure, GCP, Grafana, Power Bi และอื่นๆ
 • การเรียนรู้ของเครื่องจักร (ML) ใช้แบบจำลองที่มีอยู่เพื่อคาดการณ์ จำแนก และตรวจจับความผิดปกติของข้อมูลทีไ่ด้รับการเรียนรู้ ทำให้สามารถนำข้อมูลไปปรับใช้กับข้อมูลปัจจุบันได้
 • มีเครื่องมือที่สามารถสร้างข้อมูลให้เป็นภาพได้อย่างง่าย หรือนำข้อมูลแสดงผลกับแอปพลิเคชันที่ต้องการ
การทำงาน

             Litmus Edge และ Litmus Edge Manager ช่วยให้ OT และ IT ทั่วทั้งองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์กลางของข้อมูลแหล่งเดียว

 • Litmus Edge ดึงข้อมูลจากสายการผลิตฝั่ง OT เก็บรวบรวม และสามารถแสดง visualize ของข้อมูลอย่างง่ายได้
 • Litmus Edge Manager เป็นศูนย์กลางการจัดการในการเรียบเรียงข้อมูล ส่งออกไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งาน

ประโยชน์

 • สะดวก ใช้งานง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการและเก็บรวบรวมข้อมูล
 • สามารถใช้งานกับอุปกรณ์หลากหลายผู้ผลิต และสามารถนำข้อมูลปรับใช้กับแอปพลิเคชันสาธารณะ
 • ประหยัดเวลาและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยมีกระบวนการที่สร้างไว้ล่วงหน้า รวมถึงเทมเพลตทั่วไปของอุปกรณ์
 • จุดศูนย์กลางของข้อมูล ทำให้แบ่งปัน จัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยกับระบบ Edge บนคลาวด์ และระบบธุรกิจ ทำให้องค์กรทั้งหมดสามารถทำงานโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว

ตัวอย่างการใช้งาน

Improve OEE

คำนวณ OEE ได้อัตโนมัติ โดยมีค่าชี้วัดพื้นฐาน ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อปรับปรุง OEE ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Reduce Downtime

ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า กำหนดเวลาซ่อมบำรุงที่เหมาะสม ส่งผลให้กระบวนการผลิตราบรื่น มีประสิทธิภาพ และประหยัดต้นทุนมากขึ้น

Predictive Maintenance

คาดการณ์ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า ช่วยลดระยะเวลาหยุดทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

Increase Yield

ติดตามข้อมูลการผลิตแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ใช้ระบบบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ และปรับเวลาการผลิตให้เหมาะสม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://litmus.io/

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Litmus”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Other Story