Internet of Things

หน้าแรก Internet of Things
Internet of Things

Innovation

HOT NEWS

4 เทรนด์เทคโนโลยี ที่มาแรงปี 2017

4 เทรนด์เทคโนโลยี ที่มาแรงปี 2017 การสร้างและผลิตนวัตกรรมที่ทันสมัยล้ำยุค กลายมาเป็นกระแสที่นักพัฒนาทั่วโลกหันกลับมาให้ความสำคัญอีกครั้ง นักพัฒนาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มสตาร์ทอัป (StartUp) เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและผลิตนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา การพัฒนาของเทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาอย่างมาก เกิดจากการขยายตัวของโลกสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะในส่วนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน จนถึงการขยายตัวในโลกอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้เกิดเทคโนโลยีการสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งลงบนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์...