ฮาร์ดแวร์

หน้าแรก ฮาร์ดแวร์ หน้า 2
ฮาร์ดแวร์

Innovation

HOT NEWS

ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกสิ่ง (IoT) ช่วยพัฒนาการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น

ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกสิ่ง (IoT) ช่วยพัฒนาการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น เทศบาลเมืองแสนสุข ประเทศไทย มุ่งหน้าสู่การพัฒนาบริการดูแลสุขภาพสำ หรับผู้สูงอายุในพื้นที่ไปแล้ว 50% ด้วยการใช้ The Internet of Things (IoT) ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกสิ่ง ในอุปกรณ์ติดตามสุขภาพแบบสวมใส่ได้  อ่านบทความ...