คอมพิวเตอร์

หน้าแรก ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

Innovation

HOT NEWS

ชมภาพพิธีเปิดงาน Startup Thailand 2017 : Scale up Asia 6-9 ก.ค. 2560...

ชมภาพพิธีเปิดงาน Startup Thailand 2017 : Scale up Asia 6-9 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ #StartupTH #ScaleUpAsia #IoTasean #SSAnetwork การจัดงานครัั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ อย่างแท้จริงและทันเหตุการณ์...