หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ SSA Network

SSA Network

93 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

Innovation

HOT NEWS

ดูแลสุขภาพคุณแม่ผู้สูงอายุ และคนที่เรารัก ด้วยระบบดูแลสุขภาพแบบอัจฉริยะ (Smart Healthcare)

ดูแลสุขภาพคุณแม่ผู้สูงอายุ และคนที่เรารัก ด้วยระบบดูแลสุขภาพแบบอัจฉริยะ (Smart Healthcare)  โดยปกติ เมื่อเราอาศัยอยู่ห่างจากคุณแม่ หรือญาตผู้สูงอายุ บางครั้งเราก็ยังคงไม่สามารถดำเนินการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเมื่อไหร่ หรือต้องดูแลทางการแพทย์ต่อด้วยวิธีใด ปัจจุบัน เรามีอุปกรณช่วยดูแลจากระยะไกล (Aider &...