15 เทคโนโลยีพลิกโลกที่น่าติดตามในทศวรรษนี้

นับหลังจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เมื่อประมาณสองร้อยกว่าปีมานี้ มนุษย์ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของสังคม จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยมีการผสมผสานของวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ
เช่น ไอที คอมพิวเตอร์ เป็นแกนนำ เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ แบบรวดเร็ว และรุนแรง ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบธุรกิจของมนุษย์ จากสภาวะเดิมที่เคยเป็นอยู่ เรานิยามเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ว่า (#Disruptive_Technology) หรือ #เทคโนโลยีพลิกโลก
ซึ่งในช่วงทศวรรษนี้ เราจะเห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เห็นได้ชัด และน่าศึกษาติดตามเป็นอย่างยิ่ง โดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้

internet_of_things_ssanetwork-iot-asean-0
internet_of_things_ssanetwork-iot-asean-0

1.#อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (#Mobile_Internet)  เครื่องไม้เครื่องมือที่เคลื่อนย้ายได้และใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงไปทั่วโลก เช่น แล็บท็อป สมาร์ทโฟน นั้นทำอะไรได้มากมาย อาทิ ตรวจโรคในระยะไกลได้ หรือให้บริการเงินเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมการเงินผ่านอินเตอร์เนต

2.#งานด้านความรู้แบบอัตโนมัต(#Automation_of_Knowledge_Work)  ขณะนี้บริษัทไอบีเอ็มได้ประดิษฐ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าวัตสัน (Watson)ซึ่งสามารถวินิจฉัยโรคจากข้อมูลและอาการ ร่างคำฟ้อง และแนะนำเรื่องกฎหมาย นี่เป็นการสร้างจักรกลที่ “ฉลาด” สามารถคิดวิเคราะห์ได้จากข้อมูลที่ใส่เข้าไป

3.#อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง(#Internet_of_Things)  โดยจะให้เลขไอพี (IP address) แก่สารพัดสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า เม็ดยา ชิ้นวัสดุต่างๆ โดยฝังเซนเซอร์ขนาดเล็กจนถึงเล็กที่สุดเข้าไปในวัตถุ เพื่อส่งข้อมูลสื่อสารให้นำไปใช้งานได้ เช่น คุณภาพของดิน ดีหรือไม่ก็รู้ได้จากเซนเซอร์ที่โรยไว้ในดิน เซนเซอร์จะบอกเราว่าควรปลูกอะไร หรือเซนเซอร์ในเม็ดยาที่จะปล่อยสารบางอย่างเพื่อให้ตัวยาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

4.#วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นสูง(#Advanced_Robotics)  เช่น หุ่นยนต์ผ่าตัดที่จะช่วยให้คนไข้ถูกกระทบน้อยที่สุดและสามารถผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ (เช่น หุ่นยนต์ผ่าตัดชื่อดังดาวินชี) รวมทั้งจักรกลที่นำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าปรมาณู

5.#คลาวด์ (#Cloud_Technology เป็นเทคโนโลยีที่เก็บข้อมูลไว้ในอินเตอร์เนตเพื่อไว้ใช้งาน ซึ่งช่วยทำให้ธุรกิจขนาดเล็กแข่งขันกับขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องลงทุน ด้านคอมพิวเตอร์สูง

6.#พาหนะไร้คนขับ (#Autonomous_Vehicle)  เช่น โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ ที่เป็นได้ทั้งอาวุธทำลายล้าง ใช้ถ่ายรูป สำรวจผลผลิตการเกษตร ป่าไม้ แหล่งน้ำ ฯลฯ ตลอดจนรถยนต์ไร้คนขับซึ่งเริ่มผลิตออกมาใช้บ้างแล้วในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

7.#เทคโนโลยีพันธุกรรมยุคใหม่(#Next_Generation_Genomics)  เป็นเทคโนโลยีที่จะปรับปรุงพัฒนายีนเพื่อรักษาโรค ตลอดจนพัฒนาพันธ์สัตว์พันธ์พืชให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

8.#เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานยุคใหม่(#Next_Generation_Storage เป็นเทคโนโลยีสำหรับกักเก็บไฟฟ้าและพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ลิเธียม-ไออนที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนยานยนต์ นำไปใช้ทั้งในรถยนต์ไฟฟ้าและรถไฮบริด

9.#การพิมพ์ระบบสามมิติ (#3D_Printing)  จะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดต่ำลง เช่น การพิมพ์สินค้าออกมาเป็นชิ้นที่จับต้องได้ สามารถเลือกแบบที่ต้องการได้ในราคาถูก นอกจากนี้ยังนำมาใช้ในด้านทันตกรรมและการแพทย์ด้วย

10.#วัสดุขั้นสูง (#Advanced_Materials)  เป็นเทคโนโลยีการผลิตวัสดุใหม่ๆที่ตอนนี้กำลังก้าวหน้าไปไกลทุกขณะ อาทิเช่น การพัฒนาวัสดุที่ทำความสะอาดตัวเองได้ สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ทุกครั้ง แข็งแรง และเบาเป็นพิเศษ หรือเป็นสารตำนำไฟฟ้า

11.#เทคโนโลยีสำรวจและขุดเจาะน้ำมันขั้นสูง(#Advanced_Oil_and_Gas_Exploration_and_Recovery) เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในการบุกเบิกขุดค้นน้ำมันและก๊าซ ทำให้ได้น้ำมันและก๊าซเพิ่มมากขึ้น

12.#ระบบไฟฟ้าทดแทน(#Renewable_Electricity) เป็นเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ ที่ไม่มีวันหมด เช่น กระแสไฟฟ้าจากแสงแดด ลม คลื่น น้ำพุร้อน มีตัวเลขว่าก่อนปี 2050 เป็นไปได้สูงที่แหล่งผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกจะเป็นดวงอาทิตย์

13.#เอไอ #AI : (#Artificial_Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ รวมถึงการทำให้คอมพิวเตอร์ฉลาดเหมือนมนุษย์ แต่ศิลปะของการใส่ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต่างไปจากการทำให้โปรแกรมทำตามที่คุณต้องการ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้ หรือมีปัญญานั่นเอง ปัญญานี้มนุษย์เป็นผู้สร้างให้คอมพิวเตอร์ จึงเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ มุมมองต่อ AI ที่แต่ละคนมีอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการความฉลาดโดย คำนึงถึงพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมหรือคำนึงการคิดได้ของผลผลิต AI

14.#บล็อกเชน (#Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยนำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง บล็อกเชน เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (#Data_structure) แบบหนึ่ง ที่ทำให้ข้อมูล #Digital_transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ทำให้ block ของข้อมูลลิ้งก์ต่อไปยังทุกๆ คนเป็น โดยที่ทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริงๆ
เมื่อบล็อกของข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชน มันจะเป็นเรื่องยากมากๆ ที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลง เวลาที่มีใครต้องการจะเพิ่มข้อมูล ทุกๆ คนในเครือข่ายซึ่งล้วนแต่มีสำเนาของบล็อกเชน สามารถรัน Algorithm เพื่อตรวจสอบ Transaction โดย Transaction ใหม่นี้จะได้รับอนุญาต ต่อเมื่อในเครือข่ายส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามันถูกต้อง

15. การวิเคราะห์ #บิ๊กดาต้า(#Big_data_analytics) เป็นกระบวนการวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นที่ซ่อนอยู่ข้างใน หาสิ่งเชื่อมโยงที่เชื่อมข้อมูลเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน หาเทรนด์ทางการตลาด หาความต้องการของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถนำไปสู่การทำแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โอกาสในการสร้างผลกำไร การให้บริการที่ดีมากขึ้นแก่ลูกค้า การปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการแข่งขันทางการตลาด และผลประโยชน์ทางธุรกิจด้านอื่นๆ

อ้างอิง
(วราภรณ์ สามโกเศศ, 2560 : Global Change)
(ซีเอ็ด, 2557 : พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/computer/evolution/AI_what.html)
(https://techsauce.co/technology/blockchain/understand-blockchain-in-5-minutes/)
(http://bigdataexperience.org/what-is-big-data-analytics/)
ร่วมอัพเดทข่าวสารโลกไอที, IoT (Internet of Things)นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ที่

LINE ID : @ssanetwork ( มี @ ) หรือ คลิกhttps://line.me/R/ti/p/%40wqp5323t        
facebook คลิก Like >>https://www.facebook.com/IOT.ASEAN/www.ssanetwork.co.thwww.ssanetwork.com (SSA Network IoT Shop)#IoT_ASEAN #SSA_Network

สอบถามรายละเอียด

ชื่อของคุณ (required)

เบอร์โทรศัพท์ (required)

อีเมล์ของคุณ (required)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here