10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเภทของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware) เป็นส่วนประกอบทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ที่จะรันในฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์จะแตกต่างจากซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (computer software) หรือข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบได้บ่อยๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ และจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น อ่านหน่วยความจำเพียงอย่างเดียว (ROM) ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกับฮาร์ดแวร์ประเภทต่างๆ ด้านล่างนี้ได้เลย

hardware-ssa
1.Motherboard (เมนบอร์ด) คือ แผงวงจรศูนย์กลางของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนหรือเป็นที่รู้จักกันว่า เมนบอร์ด (main board) บอร์ดตรรกะ (logic board) หรือบอร์ดระบบ (system board)
2.Central processing Unit (หน่วยประมวลผลกลาง) คือ CPU ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลที่ตีความคำสั่งและประมวลผลข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.Random Access Memory (RAM) ช่วยให้ข้อมูลที่เก็บไว้สามารถเข้าถึงได้ในลำดับใด ๆ RAM ถือเป็นหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นที่สำหรับการทำงานเพื่อใช้แสดงและจัดการข้อมูล
4.Basic Input Output System (BIOS) ไบออสจะเตรียมความพร้อมโปรแกรมเพื่อที่จะโหลด ดำเนินการ (execute) และควบคุมคอมพิวเตอร์
5.Power Supply (แหล่งจ่ายไฟฟ้า) จะจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า
6.Computer Bus (บัส) ถูกใช้เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลหรือไฟฟ้าระหว่างส่วนประกอบภายในคอมพิวเตอร์หรือระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน
7.CD-ROM drive (ไดรฟ์ซีดีรอม) มันจะบรรจุข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยคอมพิวเตอร์
8.Floppy disk (ฟลอปปี้ดิสก์) เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
9.Zip Drive (ซิปไดรฟ์) เป็นตัวเก็บความจุของระบบจัดเก็บข้อมูลดิสก์ที่สามารถถอดออกได้
10.Hard Disk (ฮาร์ดดิสก์) เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล (non-volatile data storage system)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here