พลิกโฉมการผลิต ปฏิวัติโลกอุตสาหกรรม Dell Edge Gateway 3000 Series

พลิกโฉมการผลิต ปฏิวัติโลกอุตสาหกรรม Dell Edge Gateway 3000 Series อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อแนวความคิด (Smart Idea) ให้เกิดขึ้นจริง ในวงการอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ (Smart Industry) โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ผสานอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบของ Internet of Things (IoTs) ในยุคของการเปลี่ยนแปลง กับการพลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 เราจะบูรณาการขั้นตอน กระบวนการการผลิตให้สมาร์ทได้อย่างไร? เพื่อสอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 การปฏิวัติโฉมการผลิตในโลกอุตสาหกรรม Smart Industry สามารถเกิดขึ้นจริงได้โดยการนำเทคโนโลยีผสานเข้ากับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่เพียงแค่ผสานการเชื่อมต่อเท่านั้น คุณจะต้องนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจให้เติบโต หนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เป็นตัวกลางสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายการวิเคราะห์ Internet of Things ของคุณก็คือ Dell Edge Gateway 3000 Series ซึ่งถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด กินกำลังไฟต่ำและพร้อมให้คุณใช้งานได้ทันที อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีการปกป้องข้อมูลให้คุณได้มั่นใจในทุกการใช้งาน       … Continue reading พลิกโฉมการผลิต ปฏิวัติโลกอุตสาหกรรม Dell Edge Gateway 3000 Series