ทาง บริษัท เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) SSA Network (Thailand) มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ยี่ห้อเดลล์ ให้ทางมหาวิทยาลัยจำปาสัก เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจำปาสักต่อไป

https://www.ssanetwork.co.th/wp-content/uploads/2019/04/ssanetwork-มหาวิทยาลัยจำปาสัก.jpg
https://www.ssanetwork.co.th/wp-content/uploads/2019/04/ssanetwork-มหาวิทยาลัยจำปาสัก.jpg

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 นี้ ด้วยทางสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “E-Learning with Moodle Workshop” ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้กับคณาจารย์ จำนวน 50 คน
โดยมีวัถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการของการสร้าง และการบริหารจัดการระบบจัดการเรียนการสอนด้วย Moodle

ssanetwork-มหาวิทยาลัยจำปาสัก (1)
ssanetwork-มหาวิทยาลัยจำปาสัก (1)

สอบถามรายละเอียด

ชื่อของคุณ (required)

เบอร์โทรศัพท์ (required)

อีเมล์ของคุณ (required)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here