ชมภาพพิธีเปิดงาน Startup Thailand 2017 : Scale up Asia 6-9 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
#StartupTH #ScaleUpAsia #IoTasean #SSAnetwork

การจัดงานครัั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ อย่างแท้จริงและทันเหตุการณ์ อีกทั้งเป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทยที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น และความพร้อมของภูมิภาคอาเซียน ในการเป็นภูมิภาคชั้นนำในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นฯ ชี้ให้เห็นถึงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อการขยายธุรกิจ

การจัดงาน “Startup Thailand 2017” ปีนี้ มีกิจกรรมหลักภายในงาน เช่น ปาฐกถาวิทยากร
ระดับนานาชาติ เสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ นิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ Startup พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อบริการข้อมูลความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานจากต่างประเทศ เวทีการแข่งขัน (Startup Pitching) และนิทรรศการ Startup Showcase จัดให้มีพื้นที่สำหรับ Startup โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมกิจการ Startup ในประเทศไทยทั้งหมด และจัดแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกตามประเภทของ Startup 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

ด้านเกษตรและอาหาร (AgriTech/Food Startup)
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (HealthTech)
ด้านการเงินและการธนาคาร (FinTech)
ด้านอุตสาหกรรมการศึกษา (IndustryTech)
ด้านการท่องเที่ยว (TravelTech)
ด้านไลฟ์สไตล์ (LifeStyle)
ด้านพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
ด้านภาครัฐ/การศึกษา (GovTech/EdTech) 
ด้านอสังหาริมทรัพย์ (PropertyTech)

สำหรับการจัดงาน STARTUP Thailand 2017 เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาขับเคลื่อน STARTUP ของประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพันธมิตร จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมเพื่อยกระดับ STARTUP Thailand 2017 สู่การเป็น Platform ใหม่ในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการเติบโตของ STARTUP ในภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “STARTUP THAILAND, SCALE UP ASIA” โดยมีธีม (Theme) งานในจัดขึ้นในแต่ละจังหวัดที่จัดงานแตกต่างกันออกไป

ชลบุรี “EASTERN RISE @ ชลบุรี 26-27 พ.ค. 60”

สงขลา “SEA OF OPPORTUNITIES @ สงขลา 2-3 มิย 60”

ขอนแก่น “MEKONG CONNECT @ ขอนแก่น 9-10 มิย 60”

เชียงใหม่ “CREATIVE VALLEY @ เชียงใหม่ 23-24 มิย 60”

กรุงเทพฯ “SCALE UP ASIA @ กรุงเทพฯ 6-9 ก.ค. 60”

ภายในงานยังมีกิจกรรมและไฮไลท์ต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายดังนี้

International Conference & Seminar
พบ กูรู และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ STARTUP จากทั่วโลก มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้
Startup Showcase
การรวมตัวของเหล่าสตาร์ทอัพ จากทั้งในและต่างประเทศ มานำเสนอผลงานนวัตกรรม แนวคิด และการบริการที่สร้างสรรค์
Startup District
พบ Startup Ecosystem ที่รวบรวมกลุ่มผู้สนับสนุนทางธุรกิจภาคเอกชน นักลงทุน มหาวิทยาลัย และหน่วยสนับสนุน STARTUP จากทั้งในและต่างประเทศ
Government Service
รวมบริการจากภาครัฐ เพื่อการสนับสนุนและการต่อยอดทางธุรกิจของ STARTUP
Pitching Challenge
ร่วมค้นหาสุดยอด STARTUP จากเวที Startup Thailand Grand Pitching Challenge U-league Challenge
Startup Hack
กิจกรรมบ่มเพาะ STARTUP โดยกูรูและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ  (Cr:NIA)

Start up th 6-9 2017_๑๗๐๗๐๖_0001_0
Start up th 6-9 2017_๑๗๐๗๐๖_0001_0

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here