ขอเรียนเชิญ Startups ที่สนใจพัฒนาธุรกิจด้าน Internet of Things and Smart City เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือและเปิดศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ “IOT City Innovation Center” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเสวนากรณีศึกษา บางแสน สมาร์ทซิตี้ ด้านสุขภาพ กับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น M อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (แผนที่ http://www.nia.or.th/nia/contact-us/) รับจำนวนจำกัด 70 ท่าน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.nia.or.th/io

IOT City Innovation Center

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here