ภาพบรรยากาศในงานแถลงข่าวความร่วมมือและเปิดศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ “IOT City Innovation Center” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเสวนากรณีศึกษา บางแสน สมาร์ทซิตี้ ด้านสุขภาพ กับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น M อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

SSA Network (Thailand) แหล่งรวมความรู้ & สินค้า IoT (Internet of Things) www.ssanetwork.com, www.ssanetwork.co.th ‪#‎iotasean‬ ‪#‎IT‬‪ #‎Embeded‬ ‪#‎OEMSulutions‬ ‪#‎IoT‬ ‪#‎Sensors‬ ‪#‎IoTSensors‬‪ #‎SmartHome‬ ‪#‎SmartBuilding‬ ‪#‎ssanetwork‬

ssa-nia (2)

ssa-nia (18)

ssa-nia (19)

ssa-nia (20)

ssa-nia (29)

ssa-nia (21)

ssa-nia (25) ssa-nia (26) ssa-nia (27)

ssa-nia (2) ssa-nia (8) ssa-nia (9) ssa-nia (10) ssa-nia (12) ssa-nia (13) ssa-nia (14) ssa-nia (15) ssa-nia (22) ssa-nia (23) ssa-nia (24) ssa-nia (28)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here